Câu hỏi thường gặp

1. AIdaBOT là gì ?

AIdaBOT là một ứng dụng phần mềm được sản xuất và vận hành bởi Công ty Cổ phần Genki System. AIdaBOT là một trợ lý ảo AI dựa theo những thông tin từ tài liệu được người dùng cung cấp. AIdaBOT được tối ưu cho việc trả lời các câu hỏi từ các tài liệu liên quan khách sạn hoặc các cơ sở lưu trú.

2. Ai có thể sử dụng AIdaBOT ?

Để sử dụng AIdaBOT bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

3. AIdaBOT nghĩa là gì ?

AIdaBOT có thể được hiểu là AI da BOT (AI the BOT)

4. Cách sử dụng AIdaBOT:

5. Đội ngũ phát triển có thu thập thông tin của tôi hay không ?

Đội ngũ phát triển đứng đằng sau AIdaBOT chỉ thu thập các thông tin về cuộc hội thoại với bạn và AIdaBOT với mục đích duy nhất là cải thiện chất lượng câu trả lời.

6. AIdaBOT có miễn phí không ?

AIdaBOT có 2 gói đăng ký là miễn phí và $19.95/tháng. Với gói $19.95/tháng bạn sẽ được nâng cấp về dung lượng file tối đa có thể upload và số câu hỏi trong một ngày.

7. Làm cách nào để hủy đăng ký hội viên của AIdaBOT ?

8. Loại tài liệu nào là phù hợp với AIdaBOT?

Hiện tại AIdaBOT chỉ trả lời được trên các loại tài liệu là .pdf, .docx, .txt

9. Nếu tôi gặp phải các vấn đề về kỹ thuật, làm sao để tìm được sự giúp đỡ ?

Nếu bạn gặp phải các vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ email aidabot@genkisystem.com với nội dung như sau:

10. AIdaBOT được tạo ra nhằm mục đích gì ?

AIdaBOT là một sản phẩm được tạo ra để mang tới một trợ lý ảo được cá nhân hóa thông qua việc huấn luyện bằng các tài liệu khác nhau. AIdaBOT sẽ miễn trừ trách nhiệm đối với việc sản phẩm được áp dụng với các mục đích xấu.